Veszélyes Hulladék Szállítása és Átvétele.

Veszélyes Hulladék Szállítása és Átvétele.

Veszélyes Hulladék Szállítása és Átvétele.

Cégcsopotunk a 90-es évek elejétől foglalkozik Veszélyes Hulladékok Szállításával és Átvételével.

Az alábbi listánk, folyamatosan bővül,keressen minket bizalommal .

Elérhetőségünk:

Tel : 06303039333

E-mail:specialtranszkft@gmail.com

 

       KÓD                                                     Hulladék megnevezése
13 OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)
13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 03 szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 01* PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok
13 03 06* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től
13 03 07* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 08* szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 10* egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 04 hajófenéki olajhulladék
13 04 01* belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
13 04 02* kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék
13 04 03* egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladék
13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag
13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszap
13 05 03* bűzelzáróból származó iszap
13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj
13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz
13 05 08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke
13 07 folyékony üzemanyagok hulladéka
13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj
13 07 02* benzin
13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
13 08 közelebbről meg nem határozott olajhulladék
13 08 01* sótalanítási iszapok, emulziók
13 08 02* egyéb emulziók
13 08 99* közelebbről meg nem határozott hulladék
14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)
14 06 szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék
14 06 01* klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC
14 06 02* egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék
14 06 03* egyéb oldószer és oldószer keverék
14 06 04* halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
14 06 05* egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
16 01 07* olajszűrő
16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrész
16 01 09* PCB-t tartalmazó alkatrész
16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)
16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódó-betét
16 01 13* fékfolyadék
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 09* PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 10* PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-tól
16 02 11* klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 12* kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék
16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék
16 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
16 05 07* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek
16 05 08* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek
16 06 elemek és akkumulátorok
16 06 01* ólomakkumulátorok
16 06 02* nikkel-kadmium elemek
16 06 03* higanyt tartalmazó elemek
16 07 szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék(kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)
16 07 08* olajat tartalmazó hulladék
16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
16 08 kimerült katalizátorok
16 08 02* veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
16 08 05* foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor
16 08 06* elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
16 09 oxidáló anyag
16 09 01* permanganátok pl. kálium-permanganát
16 09 02* kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
16 09 03* peroxidok pl. hidrogén-peroxid
16 10 a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék
16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok
16 11 bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka
16 11 01* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 03* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok
17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
17 02 fa, üveg és műanyag
17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék
17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék
17 03 03* szénkátrány és kátránytermék
17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék
17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel
17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő
17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya
17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyag
17 06 03* egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz
17 08 gipsz alapú építőanyag
17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag
17 09 egyéb építési-bontási hulladék
17 09 01* higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék
17 09 02* PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)
17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)
18 EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)
18 01 szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék
18 01 03* egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer
18 01 08* citotoxikus és citosztatikus gyógyszer
18 01 10* fogászati célokra használt amalgám hulladék
18 02 állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék
18 02 02* egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer
18 02 07* citotoxikus és citosztatikus gyógyszer
19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék
19 01 05* gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa
19 01 07* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
19 01 10* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén
19 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak
19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por
19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék
19 02 hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék
19 02 04* előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátum
19 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék
19 02 09* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék
19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
19 03 stabilizált/megszilárdított hulladék
19 03 04* csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladék
19 03 06* megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék
19 04 üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék
19 04 02* pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék
19 04 03* nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis
19 07 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz
19 07 02* hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz
19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
19 08 06* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 08 07* ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap
19 08 08* nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka
19 08 10* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től
19 08 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por
19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók
19 11 olaj regenerálásából származó hulladék
19 11 01* elhasznált agyagszűrők
19 11 02* savas kátrány
19 11 03* vizes folyékony hulladék
19 11 04* fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék
19 11 05* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 11 07* füstgáztisztításból származó hulladék
19 12 közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa
19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
19 13 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék
19 13 01* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
19 13 03* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 13 05* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 13 07* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok
20 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 13* oldószerek
20 01 14* savak
20 01 15* lúgok
20 01 17* fényképészeti vegyszer
20 01 19* növényvédő szer
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés
20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer
20 01 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól
20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa