Nem veszélyes Hulladék szállítás és Átvétel

Nem veszélyes Hulladék szállítás és Átvétel

Nem veszélyes Hulladék szállítás és Átvétel.

Cégcsoportunk az alábbi hulladékok,begyűjtésével és szállításával foglalkozik a 90-es évektől. 

Keressen minket bizalommal, hulladékátvételi listánk folyamatosan bővül.

Elérhetőségeink:

  Tel: 06303039333

       E-mail: specialtranszkft@gmail.com

       KÓD  Hulladék megnevezése
01 03 Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 03 06 Meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től
01 04 Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok
01 04 08 Kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től
17 01 Beton, tégla, cserép, és kerámia
17 01 01 Beton
17 01 02 Tégla
17 01 03 Cserép és kerámia
07 01 07 Beton, tégla, cseerép és kerámia frakciók vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
17 02 Fa, üveg és műanyag
17 02 02 Üveg
17 03 Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék
17 03 02 Bitumen keverék, amely különbözik a 17 01 03-tól
17 05 Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek 17 03 03-tól
17 05 08 Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től
17 08 Gipsz alapú építőanyag
17 08 02 Gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
17 09 Egyéb építési bontási hulladék
17 09 04 Kevert építési bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02- től
20 02 Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)
20 02 02 Talaj és kövek
02 01 Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
02 01 01 Mosásból és tisztításból származó iszap
02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek
02 01 07 Erdőgazdálkodás hulladéka
02 03 Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melaszfeldolgozásból és fermentálásból származó hulladék
02 03 01 Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásból származó iszap
03 03 04 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 05 Tejipari hulladék
02 05 01 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 05 02 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 06 Sütő- és cukrászipari hulladék
02 06 01 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 06 03 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 07 Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)
02 07 01 A nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikai aprításából származó hulladék
02 07 02 Szeszfőzés hulladéka
02 07 04 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 07 05 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
03 01 Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártás-ból származó hulladék
03 01 01 Fakéreg és parafahulladék
03 01 05 Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től
03 03 Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék
03 03 01 Fakéreg és fahulladék
03 03 07 Hulladék papír és karton rost szuszpenzió mechanikai úton elválasztott maradék
03 03 08 Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék
03 03 10 Mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és fedőanyag- iszap
03 03 11 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től
04 01 Bőr- és szőrmeipari hulladék
04 01 07 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap
04 02 Textilipari hulladék
04 02 20 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től
04 02 21 Feldolgozatlan textilszál hulladék
04 02 22 Feldolgozott textilszál hulladék
15 01 Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék
15 01 03 Fa csomagolási hulladék
19 06 Hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék
19 06 04 Települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 08 Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
19 08 05 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap
19 08 12 Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től
19 08 14 Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól
19 09 Ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék
19 09 01 Durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék
19 09 02 Víz derítéséből származó iszap
19 02 03 Karbonát sók eltávolításából származó iszap
20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 01 Papír és karton
20 01 08 Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 28 Étolaj és zsír
20 01 38 Fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 02 Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék
20 03 Egyéb települési hulladék
20 03 02 Piacokon keletkező hulladék
20 03 04 Oldómedencéből származó iszap
1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
01 01 ásványok bányászatából származó hulladék
01 01 01 fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék
01 01 02 nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék
01 03 fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 03 06 meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től
01 03 08 hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től
01 03 09 timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től
01 04 nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 04 08 kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 09 hulladékhomok és hulladékagyag
01 04 10 hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 11 kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 12 ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 04 07-tól és a 01 04 11-től
01 04 13 kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től
01 05 fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék
01 05 04 édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék
01 05 07 baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
01 05 08 klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
2 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
02 01 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
02 01 01 mosásból és tisztításból származó iszap
02 01 02 hulladékká vált állati szövetek
02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek
02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)
02 01 06 állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)
02 01 07 erdőgazdálkodás hulladéka
02 01 09 agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól
02 01 10 fémhulladék
02 02 hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék
02 02 01 mosásból és tisztításból származó iszap
02 02 02 hulladékká vált állati szövetek
02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 02 04 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 03 gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék
02 03 01 mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap
02 03 02 tartósítószer-hulladék
02 03 03 oldószeres kivonatolásból származó hulladék
02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 04 cukorgyártási hulladék
02 04 01 cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld
02 04 02 nem szabványos kalcium-karbonát
02 04 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 04 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
02 05 tejipari hulladék
02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 05 02 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 06 sütő- és cukrászipari hulladék
02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 06 02 tartósítószer hulladék
02 06 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 07 alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)
02 07 01 a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék
02 07 02 szeszfőzés hulladéka
02 07 03 kémiai kezelésből származó hulladék
02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 07 05 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
3 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
03 01 01 fakéreg és parafahulladék
03 01 05 Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től
03 03 cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék
03 03 01 fakéreg és fahulladék
03 03 02 zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki
03 03 05 papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap
03 03 07 hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék
03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék
03 03 09 hulladék mésziszap
03 03 10 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap
03 03 11 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től
4 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
04 01 bőr- és szőrmeipari hulladék
04 01 01 húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka
04 01 02 meszezési hulladék
04 01 04 krómtartalmú cserzőlé
04 01 05 krómot nem tartalmazó cserzőlé
04 01 06 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap
04 01 07 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap
04 01 08 krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)
04 01 09 kidolgozási és kikészítési hulladék
04 02 textilipari hulladék
04 02 09 társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)
04 02 10 természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz
04 02 15 kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től
04 02 17 színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól
04 02 20 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től
04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladék
04 02 22 feldolgozott textilszál hulladék
5 KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
05 01 kőolajfinomításból származó hulladék
05 01 10 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től
05 01 13 kazántápvíz iszapja
05 01 14 hűtőtornyok hulladéka
05 01 16 kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék
05 01 17 bitumen
05 06 kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék
05 06 04 hűtőtornyok hulladéka
05 07 földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék
05 07 02 ként tartalmazó hulladék
6 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
06 03 sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 03 14 szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól
06 03 16 fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től
06 05 a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap
06 05 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től
06 06 kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék
06 06 03 szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től
06 09 foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék
06 09 02 foszforvegyületet tartalmazó salak
06 09 04 kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól
06 11 szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék
06 11 01 titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka
06 13 közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék
06 13 03 műkorom (carbon black)
7 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07 01 szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 01 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től
07 02 műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 02 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től
07 02 13 hulladék műanyag